Jai Dadi Rani Sati
   
Browse Categories
 
Music

Shri Rani Sati Dadi Ma Temple Aarti

Jai Sri Ranisatiji Mayya, Jai Jagdambe Sati l
Apne bhakt jano ki Mayya, Apne daas jano ki Mayya, Durr karo vippati ll om ll

Avani Anantar Jyoti Akhandit, Mandit Chahu Kumbha l
Durjan Dalan Khadg ki, Vidhut Sam Pratibha ll om ll

Markat Mani Mandir Ati Manjul, Shobha lakhi na pare l
Lalit Dhvaja Chahun Ore, Kanchan kalash dhare ll om ll
Ghanta ghanan ghadaval baaje, shankh mridang dhure l
Kinnar gaayan karte, ved dhwani uchare ll om ll


Sapta Matrika Kare Aarti, surgan dhyan dhare l
Vividh prakar ke vyanjan, Sriphal bhentha dhare ll om ll

Sankat Vikat Vidarani, Nashani ho kumati l
Sevak janhrid patle, Mridul karan sumati ll om ll

Amal Kamal Dal lochani, mochani traya taapa l
Sevan aayo sharan aapki, laaj raakho Maata ll om ll

Ya Mayyaji ki Aarti pratidin, jo koi nar gaave l
Sadan siddhi nav nidhiphal, mann vancchit paave ll om ll

Jai Sri Ranisatiji Mayya, Jai Jagdambe Sati l
Apne bhakta jano ki, Mayya durr karo vippatti ll om ll
 


Shri Rani Sati Aarti Hindi